عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
مدیریت در حوزه کاشی سرامیک 200 ساعت 7,000,000
دوره حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) 1398/06/17 1398/08/02 512 ساعت 495,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) 1398/06/17 1398/08/02 704 ساعت 250,000,000
سئو و بهینه سازی وب 1398/08/02 14 ساعت 2,900,000
اصول و مهارت های سرپرستی 1398/05/22 1398/07/11 16 ساعت 2,600,000
دوره کاربردی تهیه صورت های مالی اساسی مطابق با آخرین تغییرات استاندارهای حسابداری ملی 1398/07/22 1398/08/18 12 ساعت 2,600,000
آموزش زبان روسی 120 ساعت 100,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) 1397/10/06 1397/11/26 768 ساعت 220,000,000
WES - رایگان
Mini MBA - بازاریابی 40 ساعت 4,000,000
Mini MBA - مدیریت استراتژیک 48 ساعت 5,000,000
DBA فرانسه - رایگان
دوره مدیریت مالی 200 ساعت 170,000,000
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت 1,900,000
حسابداری مدیریت 1396/11/01 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت سرمایه گذاری 32 ساعت 6,000,000
مدیریت استراتژیک بازاریابی 32 ساعت 8,000,000
مدیریت واحدهای خدماتی 1395/07/01 1395/08/06 32 ساعت 8,000,000
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 1396/11/16 1396/12/04 32 ساعت 6,000,000
تحلیل محیط داخلی و بین المللی 32 ساعت 8,000,000

 

1 2 صفحه: