عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
سمینار آموزشی کاربردی دادرسی مالیاتی 1398/03/23 1398/04/13 8 ساعت 4,500,000
پرورش کارشناس خبره دیجیتال مارکتینگ 1398/03/12 1398/04/27 32 ساعت 8,900,000
ابزارهای نوین برای مدیران عصر دیجیتال ( Blockchain / Cryptocurrencies / Bitcoin) 1398/02/30 1398/04/21 2 ساعت 1,500,000
دوره آموزشی کارآفرینی و بازریابی در حوزه صنایع دستی 1398/02/12 1398/02/17 24 ساعت رایگان
استانداردهای حسابداری بخش عمومی 1398/02/07 1398/03/11 24 ساعت 3,600,000
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 1398/02/07 1398/03/11 24 ساعت 3,600,000
بهای تمام شده با رویکرد کارگاهی 1397/11/25 1398/01/30 30 ساعت 4,500,000
کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP 24 ساعت 3,500,000
کارگاه آموزشی اکسل کاربردی 1398/01/26 1398/02/15 24 ساعت 2,800,000
آموزش زبان روسی 120 ساعت 100,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) 1397/10/06 1397/11/26 768 ساعت 220,000,000
WES - رایگان
Mini MBA - بازاریابی 40 ساعت 4,000,000
Mini MBA - مدیریت استراتژیک 48 ساعت 5,000,000
DBA فرانسه - رایگان
دوره مدیریت مالی 200 ساعت 170,000,000
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت 1,900,000
حسابداری مدیریت 1396/11/01 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت سرمایه گذاری 32 ساعت 6,000,000
مدیریت استراتژیک بازاریابی 32 ساعت 8,000,000

 

« 1 2 3 » صفحه: