عنوان دوره:
نگرش سیستمی

هدف دوره:
"مدیریت توسعه" و " توسعه مدیریت" هدایت تکامل حیات سازمانی از طریق ایجاد هم افزایی بین دو نیاز ظاهرا " متضاد است

تاربخ شروع:
1396/08/25

تاریخ پایان:
1396/09/10

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/08/13

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/08/24

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
10

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

بیژن خرم
پاره ای از سوابق :

در امریکا و همکار دکتر راسل ایکاف INTERACT مشاور ارشد در موسسه مشاوره مدیریت* 
 .( Systems Approch)و همچنین " رویکرد سیستمی " ( Oper Research) " بنیانگذار " تحقیق عملیات
از بنیانگذاران سازمان مدیریت صنعتی - و همچنین طراح ، مدیر و عضو هیئت علمی برنامه *
" فوق لیسانس مدیریت اجرایی " در این سازمان
.(UNIDO) کارشناس توسعه صنعتی درسازمان بین المللی یونیدو *
(DICE) طراح و از اساتید کارگاه " برنامه ریزی ملی آموزش های فنی و حرفه ای " در دانشگاه لندن *
و محقق پروژه " دموکراسی صنعتی " در دانشگاه آکسفورد
نمایندگی ایران در طراحی برنامه های توسعه صنعتی آسیا در سازمان بهره وری آسیایی در* 
ژاپن
همکار پروفسور دیویدمک کللاند رئیس دانشکده روانشناسی هاروارد و مربی کارگاه* 
و انتقال آن به سازمان ACHIEVEMENT MOTIVATION " " پرورش انگیزش کارآفرینی
مدیریت صنعتی ایران و مرکز توسعه مدیریت لهستان
طراحی، مدیریت ، و تدریس در بیش از ١٠٠ طرح توسعه مدیریت و تدریس رسمی و* 
غیررسمی در ایران، آمریکا، انگلستان و کانادا
از دانشگاه هاروارد - دوره مهندسی صنعتی شرکت نفت - مهندسی مدیریت د انشگاه PMD *
نسلر آمریکا - فوق لیسانس علوم اجتماعی ایران - تحقیق در مدیریت توسعه صنعتی دانشگاه
 آکسفورد)برنامه دکترای کالج سن کاترین)

 

:سرفصلهای درس

(بخش اول : فلسفه سیست مها : مبانی نظری عملکرد سیستمی (بازشناسی واقعیت

(بخش دوم : کاربرد رویکرد سیستمی (بازآفرینی واقعیت​

تعریف سیستمی مسئله

راه حل سیستمی مسئله

نهادینه سازی فرایند بازآفرینی

توسعه سیستمی نظام اجتماعی

 

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به  شماره کارت 6273811079720311 نزد بانک انصار به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09137744505 خانم امینی تلگرام بفرمایید.

 

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل دارای مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد- صفائیه - بلوار شهیدقندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره