عنوان دوره:
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک

هدف دوره:
آشنائی گسترده با تئوری ها و فنون و فرآیند تحول استراتژیک در سازمان ها و چگونگی اتخاذ تدابیر اجرائی جهت تحقق استراتژی

تاربخ شروع:
1396/12/04

تاریخ پایان:
1396/12/18

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/11/16

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/12/03

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

سرفصل مطالب:

 •  نظریات اساسی مربوط به تحول سازمان‌ها: اکولوژی جمعیت سازمان‌ها- یادگیری سازمانی
 •    مقاومت فرد و سازمان در برابر تحول و ریشه‌های آن
 •    استراتژی عمومی تحول در نظام‌های انسانی
 •    روش‌ها و فنون تحول
 •    ابعاد تحول سازمانی: تحول در تکنولوژی- محصول، ساختار و کارکنان
 •    تحولات ضروری جهت اجرای استراتژی:
 •    ساختار سازمان
 •    سیستم کنترل سازمان
 •    سیستم اطلاعات سازمان
 •    نظام پاداش- ایجاد جو مشارکت و تعهد
 •    فرهنگ سازمان
 •    رهبری تحول استراتژیک
 •    تحلیل موارد عینی تحول استراتژیک موفق و ناموفق
 •    تنظیم بودجه و تخصیص منابع
 •    انتخاب مدیران شایسته برای طرح‌های تحول
 •    ارزیابی مستمر طرح‌های تحول و تعدیل طرح‌های مذکور

 

 

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره