عنوان دوره:
حسابداری مدیریت

هدف دوره:

تاربخ شروع:
1396/11/19

تاریخ پایان:
1396/11/27

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/11/01

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/11/18

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

عنوان درس: حسابداری مدیریت 

 


تعداد واحد: 2  


نوع درس: نظری 


گروه درس: اجباری 


پیش‌نیاز: اصول حسابداری 

 

هدف

معرفی حسابداری به عنوان بخشی مهم از نظام اطلاعات مدیریت و اهمیت آن به عنوان ابزار موثر برنامه‌ریزی و کنترل‌های استراتژیک و عملیاتی موسسه

 

سرفصل مطالب

*   کلیات حسابداری مدیریت : نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران - مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

*   تجزیه و تحلیل اقلام بهای تمام شده : اقلام ثابت، متغیر، مختلط، نیمه متغیر و نیمه ثابت –تشریح روشهای برآورد بهای تمام شده -نقطه سر به سر

*  اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری : نقطه بی تفاوتی و مقایسه آن با نقطه سر به سر- تصمیم به خرید یا ساخت - تصمیم های مربوط به سفارشهای مخصوص
قیمت گذاری- تصمیمهای مربوط به محصولات مشترک

*   سیستمهای کنترل : مفاهیم کنترل ، حسابداری سنجش مسئولیت ، نحوه کنترل هزینه و درآمدها

*   گزارشهای کنترل و تجزیه و تحلیل انحزافات از بودجه 

 منابع و مراجع

گزیده‌ای از مباحث کتب زیر همراه با مقالات مرتبط با موضوعات درس:

  1. " اصول و مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی " - مولف : پرویز بختیاری -  بهرام شاهنده -  ناشر : سازمان مدیریت صنعتی 1367
  2. " حسابداری مدیریت " - ترجمه و تالیف : دکتر رضا شباهنگ - ناشر: مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1370
  3. " گزارش تغییرات در وضعیت " - ناشر : سازمان حسابرسی
  4. " اصول حسابرسی جلد 1و2 " -  ناشر : سازمان حسابرسی 1371
  5. " حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جلد 1و2 " -  ناشر : سازمان حسابرسی 1364

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره