عنوان دوره:
Mini MBA - مدیریت استراتژیک

هدف دوره:

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
48 ساعت

ظرفیت دوره:
نامحدود

هزینه دوره:
5,000,000ریال

شرح دوره:

رهبری استراتژیک کسب و کار

تفکر استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک

تحلیل های محیطی

انتخاب استراتژیک

تحلیل و انتخاب و اجرای استراتژی

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

یزد- صفائیه - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538237175-6

ثبت نام در دوره