عنوان دوره: Mini MBA - بازاریابی

هدف دوره:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایان دوره:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره: 40 ساعت

ظرفیت دوره نامحدود

هزینه: 4,000,000ریال

شرح دوره:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

رفتار مصرف کننده

تقسیم بازار و تعیین بازارهای هدف

استراتژی محصول با رویکرد مدیریت در بازار

بازاریابی خدمات

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره:یزد- صفائیه - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:03538237175-6

ثبت نام در دوره