عنوان دوره:
Mini MBA - بازاریابی

هدف دوره:

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
40 ساعت

ظرفیت دوره:
نامحدود

هزینه دوره:
4,000,000ریال

شرح دوره:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

رفتار مصرف کننده

تقسیم بازار و تعیین بازارهای هدف

استراتژی محصول با رویکرد مدیریت در بازار

بازاریابی خدمات

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

یزد- صفائیه - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538237175-6

ثبت نام در دوره