عنوان دوره: mini mba

هدف دوره: ارزیابی شایستگی - آموزش حرفه ای - اشتغال پایدار

تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایان دوره:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره: 200 ساعت

ظرفیت دوره 20

هزینه: 48,000,000ریال

شرح دوره:

محتوای دوره :

اصول و مبانی مدیریت و سازمان

مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                                                                                           

حسابداری برای مدیران

اصول بازاریابی 

مدیریت بازرگانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت استراتژیک 

اقتصاد برای مدیران

تفکر سیستمی

آشنایی با قوانین

مباحث منتخب

مخاطبین دوره:

فارغ التحصیلان  دانشگاهی، مدیران میانی و سرپرستان، کارآفرینان، کارشناسان حرفه ای

 

- همراه با ارزیابی شایستگی های ورودی متقاضیان

- معرفی شرکت کنندگان برتر به دنیای کار

- امکان ادامه دوره در دوره های عالی کسب و کار(MBA)

- با ارائه اساتید حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی

 

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داشتن مدرک لیسانس

محل برگزاری دوره:یزد- صفائیه - میدان ریاضی یزدی- ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:38227777

ثبت نام در دوره