عنوان دوره: آموزش زبان روسی

هدف دوره:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایان دوره:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره: 120 ساعت

ظرفیت دوره 10

هزینه: 100,000,000ریال

شرح دوره:

دوره اول آموزش (A1) بیست جلسه :

Writing و Reading .(محدود Speaking).

دوره دوم آموزش (A2) : بیست جلسه

Writing, Reading and Speaking ( Listening محدود).

دوره دوم آموزش (B) ۱۵ جلسه :

Speaking and Listening

دوره سوم آموزش ( C1) دوازده جلسه :

Speaking and Listening (Grammar محدود)

دوره چهارم آموزش (C2) دوازده جلسه :

Speaking , Listening and Grammar

مجموع ۷۹ جلسه

**لازم به ذکر است شهریه دوره به تعداد شرکت کنندگان تقسیم می گردد.**

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره:یزد-صفاییه-بلوار شهیدقندی-مابین میدان ریاضی و میدان کاج-ساختمان مدیریت صنعتی

تلفن تماس:38229922

ثبت نام در دوره