عنوان دوره:
مدیریت استراتژیک

هدف دوره:
آشنائی گسترده با الگوهای تجویزی و توصیفی برنامه ریزی استراتژیک در سطح یک بنگاه اقتصادی

تاربخ شروع:
1396/09/23

تاریخ پایان:
1396/10/08

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/08/17

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/09/20

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

فرآیند نظری برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ضرورت دیدگاه استراتژیک به مدیریت

*   فرآیند عینی برنامه‌ریزی استراتژیک، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در این زمینه

*   روانشناسی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری

*   مراحل اجرای فرآیند نظری: تدوین فلسفه مدیریت، ترسیم دورنما و ماموریت و اهداف سازمان

*   تدوین استراتژی و عوامل موثر برآن

*   چگونگی تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان و تشخیص شایستگی ممتاز آن

*  تحلیل و شناخت همه جانبه محیط داخلی سازمان، استراتژی فعلی و اثربخشی آن، تحلیل زنجیره هزینه و مقایسه با رقبا، تشخیص نقاط قوت و ضعف و توانائی‌های ممتاز سازمان

*   تحلیل موقعیت رقابتی سازمان در بازار

*   مفهوم استراتژی‌های ژنریک

*   تدوین استراتژی در شرایط تنوع محصول و فعالیت

*   سازماندهی مناسب جهت برنامه‌ریزی استراتژیک

استاد: دکتر فرامرز شاه محمدی

منابع و مراجع

گزیده‌ای از مباحث کتب زیر همراه با مقالات مرتبط با موضوع درس:

  1. "Strategic Management: Concepts and Cases "Arthur A Thompsons and A.J. Strickland III. Irwin, 1992.
  2. "Managing the Unknowable: Strategic Boundaries Between Order and Choas in Organizations" Ralph D.Stacey. Jossey Bass, 1992.
  3. "The Strategy Concept & Practice: A Pagmatic Approach". Arnolds C.Hax and Niclolas S. Majluf. Petice Hall, 1991.

4.«ارزشیابی اقتصادی طرح های سرمایه‌گذاری»، فریبرزپاکزاد، انتشارات حرفه، 1372.

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد - صفائیه - بلوارشهیدقندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

38223333

ثبت نام در دوره