عنوان دوره:
اصول سرپرستی و مدیریت

هدف دوره:
نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان

تاربخ شروع:
1396/09/30

تاریخ پایان:
1396/10/01

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/08/23

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/09/15

مدت دوره:
16 ساعت

ظرفیت دوره:
نامحدود

هزینه دوره:
2,950,000ریال

شرح دوره:

نمونه معرفی نامه شهرک صنعتی

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

یزد- صفائیه - بلوار شهید قندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

38223333

ثبت نام در دوره