عنوان دوره:
اصول و آئین نگارش مکاتبات اداری و سازمانی

هدف دوره:

تاربخ شروع:
1396/09/22

تاریخ پایان:
1396/09/23

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/08/24

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/09/18

مدت دوره:
16 ساعت

ظرفیت دوره:
20

هزینه دوره:
2,150,000ریال

شرح دوره:

 

نمونه معرفی نامه شهرک صنعتی

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

ثبت نام در دوره