عنوان دوره:
تامین مالی ساختاریافته و روشهای آن

هدف دوره:
آخرین متد های تامین مالی ساختار یافته را در فضای جدید اقتصاد ایران و مبتنی بر نیازهای حوزه های مختلف صنعت همانند نفت ، گاز و پتروشیمی ، معدن و

تاربخ شروع:
1396/10/23

تاریخ پایان:
1396/10/23

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/09/12

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/10/20

مدت دوره:
5 ساعت

ظرفیت دوره:
50

هزینه دوره:
2,150,000ریال

شرح دوره:

تأمین مالی پروژه ای فرایند تمهید منابع الزم برای تأمین مالی یک واحد اقتصادی است که دارایی اختصاصی آن واحد اقتصادی ، یا جریان نقدی آینده آن و یا هر دو به عنوان وثیقه تأمین مالی مذکور به کار گرفته می شود . در مقابل ، تأمین مالی ساختار یافته ، فرایند تأمین منابع یا مدیریت ریسک از طریق انتشار اوراق بدهی است که برای برآوردن نیازهای خاص صادر کننده و یا خواسته های سرمایه گذاران هدف طراحی شده است . تأمین مالی پروژه ای ساختار یافته می تواند به عنوان تلفیقی از دو برنامه و به شکل انتشار اوراق بهادار و مشتقات ساختار یافته برای تأمین مالی های پروژه ای تعریف شود .

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

یزد-صفاییه-بلوار شهید قندی-مابین میدان ریاضی و میدان کاج-ساختمان مدیریت صنعتی

تلفن تماس:

03538223333

ثبت نام در دوره