عنوان دوره: مدیریت سازمان و ساختار سازمان های تولیدی

هدف دوره:

تاریخ شروع دوره: 1396/11/30

تاریخ پایان دوره: 1396/11/30

تاریخ شروع ثبت نام: 1396/11/08

تاریخ پایان ثبت نام: 1396/11/29

مدت دوره: 8 ساعت

ظرفیت دوره 15

هزینه: 1,600,000ریال

شرح دوره:

مدرس دوره: آقای محمدحسن علیپور (دریافت رزومه)

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره:یزد-صفاییه-بلوار شهید قندی-مابین میدان ریاضی و میدان کاج-ساختمان مدیریت صنعتی یزد

تلفن تماس:03538223333

ثبت نام در دوره