ثبت نام در دوره


تحقیقات بازار

عنوان درس: تحقیقات بازاریابی 

 


تعداد واحد: 2

نوع درس: نظری 

گروه درس: اختیاری 

پیش‌نیاز: اصول بازاریابی 

 

هدف

ایجاد و تقویت روحیه تحقیق باوری، بالا بردن توان تجزیه و تحلیل مسائل بازاریابی و صادارت و نشان دادن راه‌های دست‌یابی به اطلاعات حیاتی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینه بازاریابی و صادرات

سرفصل مطالب

نقش تحقیقات بازاریابی در تنظیم استراتژی بازاریابی

*   فرآیند و دیدگاه‌های تحقیق، نمونه‌ای از طرح تحقیق در زمینه بازاریابی

*   سازماندهی برای تحقیقات بازاریابی

*  دامنه تحقیقات بازاریابی: تحقیق درباره کالاها و خطوط تولیدی، درباره دامنة قیمت، درباره سیستم توزیع، درباره چگونگی ترفیع و ترویج کالا، درباره بازار و مصرف‌کنندگان و درباره فروش

*   منابع اطلاعات: منابع اولیه- منابع ثانویه داخلی و خارجی

*   روش‌های گردآوری اطلاعات: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه

*   تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری از اطلاعات و تهیه گزارش

*   مسائل تحقیقات بازاریابی در ایران

منابع و مراجع

گزیده‌ای از کتب زیر توام با مقالات مرتبط با درس:

1-     تحقیقات بازاریابی، دکتر ابراهیمی، دکتر روستا، دکتر ونوس، انتشارات سمت (درحال انتشار)

2-     International Marketing Research, Susan P. Douglas & C. Samuel Craig, Prentice Hall 1989.

3-     Consumer Behavior Leon G.Schiffman & Leslie L. Kanuk, Prentice Hall 1993


هزینه دوره : 8,000,000 ریال
* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:
* تلفن همراه:
ایمیل:
* شرکت/سازمان: