ثبت نام در دوره


Mini MBA - بازاریابی

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

رفتار مصرف کننده

تقسیم بازار و تعیین بازارهای هدف

استراتژی محصول با رویکرد مدیریت در بازار

بازاریابی خدمات


هزینه دوره : 4,000,000 ریال
* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:
* تلفن همراه:
ایمیل:
* شرکت/سازمان: