ارزشیابی مدارک کوتاه مدت و بلندمدت سازمان مدیریت صنعتی
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بیشتر ...
 

 تاییدیه ارزش استخدامی مدارک سازمان مدیریت صنعتی در مجموعه وزارت صنایع
بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص ارزیابی مدارک MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی
بیشتر ...
 

 روایت زندگی مدیریتی دکتر رضا نیازمند
روایت زندگی مدیریتی دکتر رضا نیازمند از زبان کتاب تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران
بیشتر ...
 

روزنوشت پیتر دراکر
 روزنوشت پیتر دراکر یادداشت آوریل هفته 6
هر روز با پندی از پدر مدیریت نوین
بیشتر ...
 

 آغاز دوازدهمین دوره مدیریت عالی کسب و کار EMBA-اجرایی
دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)
بیشتر ...
 

 اخبار و برنامه هفتگی
آخرین وضعیت برگزاری کلاس ها و آزمون ها در هفته جاری.
بیشتر ...
 

ثبت نام در دوره های مجازی سازمان مدیریت صنعتی
  ثبت نام در دوره های مجازی سازمان مدیریت صنعتی
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان یزد از طریق سازمان مرکزی تهران، متولی برگزاری دوره های مجازی می باشد.
بیشتر ...
 

ثبت نام در دوره های مجازی سازمان مدیریت صنعتی یزد
 ثبت نام در دوره های مجازی سازمان مدیریت صنعتی یزد
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان یزد از طریق سازمان مرکزی تهران، متولی برگزاری دوره های مجازی می باشد.
بیشتر ...