راهنماهاي دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها در وب
امروزه بهترين روش براي كسب اطلاع از منابع موجودي كتابخانه ها، استفاده از فهرستهاي رايانه اي كتابخانه ها مي باشد. فهرستهاي رايانه اي اطلاعات كتابشناختي منابع نظير پديد آورنده، عنوان، موضوع، شماره راهنما، ناشر، محل نشر، تاريخ نشر و غيره را در بر مي گيرند. در اين ميان گسترش روز افزون شبكه جهاني وب و قابليتهاي فرا متني و چند رسانه اي آن در ارسال و دريافت اطلاعات مفهوم فهرست همگاني را متحول ساخته و افقهاي جديدي را به منظور دسترسي كارآمد و مؤثر به فهرست پيوسته كتابخانه ها نمايان ساخته است. ويژگيها و قابليتهاي برجسته و منحصر به فرد فهرستهاي پيوسته محيط وب در مقايسه با فهرستهاي سنتي مثل دسترسي به اطلاعات چند رسانه اي (متن، صورت، تصوير) پيوندهاي فرامتني در ركوردهاي كتابشناختي، به كارگيري جلوه هاي گرافيكي براي استفاده مؤثر و جذابيت بخشيدن به فهرست و امكانات جانبي ديگر نظير ارسال نتايج كاوش از طريق پست الكترونيكي، جستجو به زبانهاي مختلف و نمايش فرمتهاي فهرستنويسي ماشين خوان همراه با تصاوير مرتبط با فهرست مربوطه و همچنين قابليتهاي ديگر باعث گرايش كتبابخانه ها به اين محيط جديد شده و اكثر آنها فهرست پيوسته خود را از طريق اين شبكه نوظهور در دسترس عموم قرار داده اند. استفاده از فهرستهاي پيوسته محيط وب در بسياري از موارد باعث تسهيل خدمات كتابداري و اطلاع رساني مي شود. يكي از مزاياي استفاده از فهرستهاي پيوسته محيط وب تسهيل فرآيند فهرستنويسي منابع اطلاعاتي ميباشد. در واقع امروزه بيشتر كتابخانه ها براي صرفه جويي در وقت، هزينه و همچنين نيروي انساني خود از فهرستهاي پيوسته محيط وب براي سازماندهي و فهرستنويسي منابع خود استفاده مي نمايد. براي مثال با استفاده از فهرست پيوسته كتابخانه كنگره آمريكا مي توان اطلاعات ضروري اثر مثل شماره رده بندي كتابخانه كنگره موضوع بر اساس هر عنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره را به دست آورد. همچنين تسهيل فرايند تحويل مدرك، خريد و سفارش منابع اطلاعاتي و نيز امانت كتاب و همكاري بين كتابخانه اي از راه دور از يك ديگر خدماتي است كه مي تواند از طريق فهرستهاي پيوسته محيط وب ارائه گردد. در اين ميان به دليل رشد فزاينده فهرستهاي پيوسته امروزه راهنماها و پايگاههاي متعددي در شبكه وب وجود دارند كه امر دسترسي به فهرستهاي پيوسته را تسهيل مي نمايند.
بیشتر ...
 

 آشنايي با سايت هاي علمي
آشنايي با سايت هاي علمي
بیشتر ...
 

 روایتی از پیر مدیریت ایران
بیش از نیم قرن تلاش علمی و عملی در زمینه مدیریت و موفقیت های چشم گیر دکتر نیازمند، تاریخچه زندگی وی را بسیار برای بررسی و تعمق جذاب ساخته است.
بیشتر ...
 

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
  قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
بیشتر ...
 

 چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند؟
نویسنده: لوئیس گرستنر مترجم: مهندس امیر توفیقی
بیشتر ...