ثبت نام دوره های عالی مدیریت اجرایی(در سطح کارشناسی ارشد)

مدت دوره:2 سال شرايط كارآموزان: دارا بودن مدرک کارشناسی از موسسات آموزشی معتبر حداقل سه سال سابقه کار یا فعالیت اجتماعی اتمام خدمت نظام وظیفه (برای داوطلبین مرد)  
هدف

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه توان مديريت يكي از اهرم هاي قوي و محرك هاي اصلي توسعه است . نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرايي در كشورما نيز بخوبي احساس شده است . كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي ، وظايف خويش را در راهبري و مديريت به ويژه در زمينه هاي برنامه ريزي، سازماندهي، ‌هماهنگي و كنترل، ‌مديريت منابع انساني و بالاخره نوآوري و تحول ، به نحوي موثرتر از گذشته انجام داده و راه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند . دوره كارشناسي ارشد مديريت اجرايي نيز به منظور پرورش چنين مديراني براي بنگاههاي توليدي و خدماتي در بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني طراحي و تدوين شده است .

هدف كلي اين برنامه كمك به بهبود نظام مديريت سازمان هاي توليدي، صنعتي و بنگاهها ي خدماتي خصوصي و دولتي است . انتظار مي رود مديران بنگاه هاي مذكور با شركت در اين برنامه به حرفه مديريت تسلط بيشتري يابند و با استفاده از فنون و تئوري هاي جديد مديريت، وظايف خود را به نحوي موثر تر از سابق انجام دهند. مزيد بر آن انتظار مي رود شركت در اين برنامه راه را براي قبول مسئوليت هاي دشوارتر مديريت توسط شركت كنندگان هموار كند .

تعداد متقاضيان
25 نفر
روش ارزيابي
مصاحبه
محل اجراي دوره
یزد
توضیحات

دروس اختصاصی مشترک جمعا 23 واحد و به شرح زیر می باشند:

 1. مدیریت سازمان‌های پیچیده (دیدگاه استراتژیک) (2 واحد )
 2. مدیریت منابع انسانی(2 واحد )
 3. حسابداری مدیریت(2 واحد )
 4. مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت(2 واحد )
 5. مدیریت تکنولوژی و نوآوری(2 واحد )
 6. مدیریت طرح‌های توسعه (2 واحد )
 7. اصول بازاریابی(2 واحد )
 8. بازرگانی بین المللی(2 واحد )
 9. سیستم‌های اطلاعات مدیریت(2 واحد )
 10. مهارت‌های عمومی مدیریت (مجموعه کارگاه‌های آموزشی)(2 واحد )
 11. مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم) (1 واحد)
 12. مدیریت استراتژیک (‌2 واحد)

دروس اختیاری جمعا 4 واحد و به شرح زیر می‌باشند:

 1. تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی (‌2 واحد)
 2. مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک (2 واحد)
 3. مدیریت واحدهای خدماتی (2 واحد)
 4. مدیریت استراتژیک بازاریابی (‌2 واحد)
 5. تحقیقات بازاریابی (‌2 واحد)
 6. مسایل بازاریابی بین‌المللی و صادرات (‌2 واحد)
 7. ‌مدیریت ریسک                                                        
 8. مدیریت سرمایه‌گذاری (2 واحد)‌                                               
 9. ‌مدیریت کارآفرینی (‌2 واحد)                                                    
 10. پروژه پایان‌نامه (‌تحقیق و تهیه طرح) ‌(4 واحد)    

بروشور دوره

 

منبع خبر: