آغاز دوازدهمین دوره مدیریت عالی کسب و کار EMBA-اجرایی

دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)  
مدت دوره
2/5سال
شرایط متقاضیان
دارا بودن مدرک کارشناسی از موسسات آموزشی معتبر حداقل سه سال سابقه کار یا فعالیت اجتماعی اتمام خدمت نظام وظیفه (برای داوطلبین مرد)
هدف

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است . نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرایی در کشورما نیز بخوبی احساس شده است . کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی ، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه های برنامه ریزی، سازماندهی، ‌هماهنگی و کنترل، ‌مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول ، به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند . دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است .

هدف کلی این برنامه کمک به بهبود نظام مدیریت سازمان های تولیدی، صنعتی و بنگاهها ی خدماتی خصوصی و دولتی است . انتظار می رود مدیران بنگاه های مذکور با شرکت در این برنامه به حرفه مدیریت تسلط بیشتری یابند و با استفاده از فنون و تئوری های جدید مدیریت، وظایف خود را به نحوی موثر تر از سابق انجام دهند. مزید بر آن انتظار می رود شرکت در این برنامه راه را برای قبول مسئولیت های دشوارتر مدیریت توسط شرکت کنندگان هموار کند .

ظرفیت پذیرش
25 نفر
روش ارزیابی
مصاحبه
محل اجرای دوره
یزد
توضیحات

دروس اختصاصی مشترک جمعا 23 واحد و به شرح زیر می باشند:

 1. مدیریت سازمان‌های پیچیده (دیدگاه استراتژیک) (2 واحد )
 2. مدیریت منابع انسانی(2 واحد )
 3. حسابداری مدیریت(2 واحد )
 4. مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت(2 واحد )
 5. مدیریت تکنولوژی و نوآوری(2 واحد )
 6. مدیریت طرح‌های توسعه (2 واحد )
 7. اصول بازاریابی(2 واحد )
 8. بازرگانی بین المللی(2 واحد )
 9. سیستم‌های اطلاعات مدیریت(2 واحد )
 10. مهارت‌های عمومی مدیریت (مجموعه کارگاه‌های آموزشی)(2 واحد )
 11. مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم) (1 واحد)
 12. مدیریت استراتژیک (‌2 واحد)

دروس اختیاری جمعا 4 واحد و به شرح زیر می‌باشند:

 1. تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی (‌2 واحد)
 2. مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک (2 واحد)
 3. مدیریت واحدهای خدماتی (2 واحد)
 4. مدیریت استراتژیک بازاریابی (‌2 واحد)
 5. تحقیقات بازاریابی (‌2 واحد)
 6. مسایل بازاریابی بین‌المللی و صادرات (‌2 واحد)
 7. ‌مدیریت ریسک                                                        
 8. مدیریت سرمایه‌گذاری (2 واحد)‌                                               
 9. ‌مدیریت کارآفرینی (‌2 واحد)                                                    
 10. پروژه پایان‌نامه (‌تحقیق و تهیه طرح) ‌(4 واحد)    

بروشور دوره

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره عالی مدیریت اجرایی(MBA)

 

منبع خبر: