سازمان

سوال: 

 

 ماموریت اصلی سازمان مدیریت صنعتی یزد چیست؟

 

پاسخ:

 

ماموريت اصلي ما همراستا با ماموريت سازمان مديريت صنعتي يعني "كمك به توسعه ظرفيت مديريت كشور از طريق آموزش، مشاوره و تحقيق" خواهد بود.

 تاریخ ثبت: 1390/05/18
 
 تعداد بازدید:1183