آموزش

سوال: 

 

 محل برگزاری کلاسهای ارشد کجاست؟

 

پاسخ:

 

در حال حاضر محل برگزاری کلاس های دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی در استان یزد در محل دانشکده پرستاری واقع در منطقه صفاییه خیابان تیمسار فلاحی - خیابان بوعلی می باشد

دفتر ستادی سازمان مدیریت صنعتی یزد نیز در منطقه صفاییه - خیابان تیمسار فلاحی - خیابان شهید نیرنگ (مسجدالرضا) - پلاک 43 است .

 تاریخ ثبت: 1390/05/18
 
 تعداد بازدید:1019