سابقه تشکیل سازمان مدیریت صنعتی به سال 1330 با راه اندازی مرکزی تحت عنوان «مرکز راهنمای صنایع ایران» باز میگردد. در این سال ها ایجاد سازمانی با هدف اصلی توانمند کردن مدیران و تجهیز آنان به ابزارهای لازم مدیریت مطرح گردید. بنیان اولیه سازمان مدیریت صنعتی که متشکل از کارشناسان متخصص ایرانی و مشاوران خارجی بود در اوایل دهه 1340 در این مرکز شکل گرفت که کوششی ابتدایی برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود.

در سالهای پس از انقلاب و در دوران جنگ نیز سازمان توانست علی­ رغم دشواریهای فراوان ناشی از شرایط خاص كشور، به فعالیت خود به عنوان بزرگترین و تنها مؤسسه خود اتكای ارائه دهنده خدمات مدیریت ادامه دهد. پس از پایان جنگ و به منظور گسترش فعالیت­ها، سازمان مدیریت صنعتی اقدام به جذب نیروهای جدید و گسترش شبكه مشاوران و مدرسان و كارشناسان ایرانی و خارجی کرد تا بتواند رسالت و هدفهای خود را به بهترین نحو ممکن دنبال نماید.

اکنون سازمان مدیریت صنعتی، به پشتوانه بیش از 50 سال حضور مؤثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور، مأموریت خود را

کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان ها

و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور میداند و با در هم تنیدن چهار وجه خدمات خود یعنی مشاوره، آموزش، پژوهش و نشر میکوشد تا :

  • راهبران بخش کسب و کار را در هر اندازه ای از فعالیت، برای حضور در شرایط پیش رو یاری کند؛
  • به بنگاه های اقتصادی کسور در زمینه اتخاذ استراتژی های مناسب برای گذر از دوران تحول خدمت رساند؛
  • دانش نظری و عملی مورد نیاز رهبران سازمانی آینده را پیشاپیش توسعه دهد؛
  • کمک به مدیران و سیاست گذاران در پیاده کردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله های مرتبط

 

جهت دریافت بروشور روی این لینک کلیک نمایید: معرفی اجمالی سوابق، خدمات و فعالیت ها