آموزش از راه دور در سراسر جهان به عنوان یکی از روش‌های جایگزین یا مکمل آموزش حضوری پذیرفته شده است. این روش سازمان‌های آموزشی و آکادمیک را قادر می‌سازد تا حیطه فعالیت خود را به مناطق دور گسترش دهند. علاوه براین آموزش راه دور برای دانشجویان امکان تنظیم زمان یادگیری را در تمامی طول هفته و در تمامی طول شبانه‌روز فراهم می‌سازد. دانشجویان با این روش قادر خواهند بود تا گام‌های آموزش را متناسب با سرعت یادگیری خود تنظیم کرده و در بسیاری از موارد زمان رفت و آمد رانیز صرفه‌جویی کنند.

سازمان مدیریت صنعتی به منظور پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید آموزش مدیریت در کشور  توسعه حوزه فعالیتهای آموزشی را با استفاده از مزایای فناوری نوین اطلاعات و بستر های ارتباطی را ه دور  در دست برنامه ریزی دارد. در همین راستا در کنار برنامه های مطالعاتی اولیه تعدادی از دوره های مدیریتی را تا کنون به صورت راه دور عرضه نموده است. امروز، آموزش از راه دور در سراسر جهان به عنوان یکی از روشهای جایگزین یا مکمل آموزش حضوری به گونه ای بسیار جدی مطرح می باشداین روش، سازمان های آموزشی و آکادمیک را قادر می سازد تا حیطه فعالیت خود را به مناطق دور دست و فارغ از محدودیتهای جغرافیایی گسترش دهند. علاوه براین آموزش راه دور برای دانشجویان امکان تنظیم زمان یادگیری را در تمامی طول هفته و در تمامی طول شبانه روز فراهم می سازد. دانشجویان با این روش قادر خواهند بود تا گامهای آموزش را متناسب با سرعت یادگیری خود تنظیم کرده و در بسیاری از موارد زمان رفت و آمد رانیز صرفه جویی کنند. مزیت اصلی این روش آموزشی ارتباط موثر بین استاد ودانشجـــــو فارغ از محدودیت زمان و مکـان از طریق شبکه جهانی اینترنت می باشد و همچنین با توجه به رشد روزافزون تعداد استفــاده کنندگان اینترنت و افـــــزایش سرعت ارتباطی ، کارائی این روش آموزشی بیشتر خود را نشان خواهد داد.

دوره های اینترنتی، مدیران و دانشجویان را قادر می سازد علاوه بر حذف زمان رفت و آمد، شرایط یادگیری و زمان آن را با اوقات آزاد و شرایط خود تنظیم نماینداین دوره ها یک رویکرد ایده آل برای سازمانهاست و آنهارا قادر می سازد به صورت گسترده، مدیران و کارکنان خود را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار دهند، بدون آنکه پراکندگی جغرافیایی یا تفاوت رده ای یا تعداد آنها، محدودیتی برای اجرای موثر برنامه آموزشی ایجاد کند.

 مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی  با پشتوانه نزدیک به نیم قرن سابقه در ارایه آموزش های مدیریتی مورد نیاز سازمانها و بنگاههای کسب و کار در مقاطع مختلف برنامه های آموزشی از تکدرس وسمینارها تا دوره های عالی، در سال جاری با برنامه ریزی برای توسعه برنامه های آموزش مجازی (آموزش الکترونیک از راه دور) در واحد آموزش مجازی سازمان  مدیریت صنعتی، وارد مرحله جدیدی از توسعه فعالیتهای آموزشی خود  خواهد گردید. در این راستا طراحی و اجرای دوره های آموزشی  مبتنی بر سیستم یادگیری غیرحضوری و نیمه حضوری  (Blended Learning)  الکترونیک در سطوح مختلف برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در دست برنامه ریزی و اجرا قرار دارد. برنامه های آموزشی سازمان  مدیریت صنعتی در این بخش با بهره گیری از مجرب ترین اساتید در رشته های مختلف از داخل و خارج کشور،  همراه  با مدیریت و نظارت هیات علمی با سابقه و شناخته شده در سازمان و دانشگاههای معتبر ایران و سراسر جهان در مقاطع و  حوزه های موضوعی مختلف برگزار خواهد گردیدبستر اصلی آموزش در این دوره ها، شبکه اینترنت با بهره  گیری از سیستم های مدیریت یادگیری (LMS) استاندارد طراحی شده  و متناسب سازی شده با نیازهای ویژه برنامه های آموزشی  سازمان و فناوری های نوین چند رسانه ای می باشد. در طراحی و اجرای برنامه های آموزش از راه دور، بجز دوره های شناخته شده آموزشی، شناخت نیازهای آموزشی خاص بنگاههای کسب و کار در جهت حل مشکلا ت و برخورد با چالشهای آنان مورد توجه قرار خواهد داشت . به این ترتیب در کنار فراگیران برنامه های حضوری سازمان مدیریت صنعتی، بسیاری از علاقمندان به برنامه ها، رشته ها و دوره های مختلف آموزشی سازمان که به دلیل بعد مسافت و یا عدم امکان حضور  به هر دلیل، تاکنون فرصت شرکت در  آنها را نمی یافته ا ند، به تدریج امکان  استفاده از دوره های آموزشی متنوع  با اساتید برتر  و استاندارد کیفی برنامه های مرکز آموزش این سازمان را در برنامه های غیرحضوری و نیمه حضوری خواهند یافت.

 

 

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان یزد از طریق سازمان مرکزی تهران، متولی برگزاری دوره های مجازی می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 38229922 - 38223333  تماس حاصل فرمایید.