سازمان مدیریت صنعتی، همواره در جستجوی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین و موثری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت مدیریت کشور کمک نماید. تاسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت‌هاست که در سازمان مرکزی از بهمن ماه 1375 شکل پذیرفته است.

برنامه‌ریزان خانه مدیران با این ایده که زیر سیستم‌های تشکیل‌دهنده یک سیستم به نام "مدیریت"، فارغ از اندازه، نوع، گرایش و تخصص کاری خود، موضوعات بسیاری برای تبادل و به اشتراک گذاشتن دارند، نقشی تسهیل‌گر را در برقراری ارتباط بین این زیرسیستم‌ها، ایفا نموده است.

 

کارنامه 17سال گذشته، پس از تاسیس خانه مدیران در سازمان مدیریت صنعتی نشان دهنده طیف وسیعی از برنامه‌های مختلف است. سخنرانی مدیران ارشد ایرانی حاضر در بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی و ارایه یافته‌ها و تجارب بومی مدیران داخل کشور و انتقال آنان به اعضاء (در قالبی هماهنگ و سیستماتیک)، ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء، تسهیل در امر ارتباط صنایع با یکدیگر از دستاوردهای اصلی این نهاد می‌باشد.

به تبع سازمان مرکزی، نمایندگی استان یزد نیز با هدف توسعه و تداوم یـادگیری(Life Long Learning) در سیستم آموزشی خود، اقدام به تشکیل خانه مدیران نموده است.

اهم برنامه های خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی یزد به شرح زیر می باشد:

 • برگزاری نشست‌های مختلف با صاحب نظران، استادان و مسوولین اجرایی
 •  ایجاد فرصت‌های لازم جهت گردهمایی،‌ تبادل نظر و تجربه در فرصت‌های فراغت از کار
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی در شبکه های حرفه ای
 • برگزاری برنامه بازدید از پروژه‌های ملی
 • برگزاری تورهای صنعتی داخلی و خارجی
 • برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری و تفریحی برای اعضاء و خانواده‌های آنان
 • برگزاری سمینارهای آموزشی خاص اعم از مجازی و حضوری
 • جلسات ارائه عناوین جدید و...

لازم به ذکر است خانه مدیران آماده پذیرش پیشنهادات اعضا خود در اجرای برنامه های متنوع و خلاقانه می باشد و هیچ گونه محدودیتی جهت اجرای برنامه هایی غیر از آنچه در فوق اعلام شده ندارد. برنامه‌های خانه مدیران به صورت معمول، هر ساله پس از نظرسنجی از اعضای خود تعیین و سپس برگزار می‌گردد.

اعضا خانه مدیران عبارتند از:

 • دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی یزد
 • مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران کل، مدیران ارشد، کارآفرینان، نخبگان، صاحبنظران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشگران، دانشجویان دکتری مدیریت در بخش‌های دولتی و خصوصی در استان یزد

 

تعداد برنامه ها: خانه مدیران موظف است در سال 6 برنامه برای اعضای خود برگزار نماید.

 

حق عضویت

برای دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی یزد 1،500،000 ریال 

برای سایرین 3،000،000 ریال 

 
علاقه مندان می توانند حق عضویت خود را به شماره حساب 8341547570 نزد بانک انصار بنام سازمان مدیریت صنعتی یزد واریز نموده و فیش مربوطه را به شماره 38237175 فکس نمایند.

حق عضویت فوق تنها مربوط به برنامه هایی است که دارای هزینه ایاب و ذهاب و اقامت نباشند. هزینه های برنامه های تور و سفرهای علمی جداگانه محاسبه، اعلام و دریافت میشود.

 

 

فرم ثبت نام خانه مدیران

 
سازمان مدیریت صنعتی، همواره در جستجوی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین و موثری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت مدیریت کشور کمک نماید. تاسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت‌هاست که در بهمن ماه 1375 صورت پذیرفته است.

 

 

در طی یک دهه گذشته برنامه‌ریزان خانه مدیران با این ایده که زیر سیستم‌های تشکیل‌دهنده یک سیستم به نام "مدیریت"، فارغ از اندازه، نوع، گرایش و تخصص کاری خود، موضوعات بسیاری برای تبادل و به اشتراک گذاشتن دارند، نقشی تسهیل‌گر را در برقراری ارتباط بین این زیرسیستم‌ها، ایفا نموده است.

 

کارنامه 13 سال گذشته، پس از تاسیس خانه مدیران در سازمان مدیریت صنعتی نشان دهنده طیف وسیعی از برنامه‌های مختلف است. سخنرانی مدیران ارشد ایرانی حاضر در بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی و ارایه یافته‌ها و تجارب بومی مدیران داخل کشور و انتقال آنان به اعضاء (در قالبی هماهنگ و سیستماتیک)، ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء، تسهیل در امر ارتباط صنایع با یکدیگر از دستاوردهای اصلی این نهاد می‌باشد.

 

به طور کلی هدف خانه مدیران، توسعه و تداوم یـادگیری (Life Long Learning) می‌باشد که برای دستیابی این هدف از روش‌های ذیل استفاده می‌شود:

 
 
 
 
 
 • برگزاری نشست‌های مختلف با صاحب نظران، استادان و مسوولین اجرایی
 • ایجاد فرصت‌های لازم جهت گردهمایی،‌ تبادل نظر و تجربه در فرصت‌های فراغت از کار
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی
 • برگزاری برنامه بازدید از پروژه‌های ملی
 • برگزاری برنامه‌های فرهنگی - هنری برای اعضاء و خانواده‌های محترمشان
 

گفتنی است برنامه‌های خانه مدیران به صورت معمول، هر ساله پس از نظرسنجی از اعضای خود تعیین و در ساعات غیر اداری برگزار می‌گردد.

 

اعضا خانه مدیران عبارتند از:

 
 
 
 
 • مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران کل، مدیران ارشد، کارآفرینان، نخبگان، صاحبنظران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشگران، دانشجویان دکتری مدیریت در بخش‌های دولتی و خصوصی
 • دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی
 • دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های تخصصی میان مدت مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
 • دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مدیریت تحول استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی