در این قسمت لینک سایت شخصی برخی از دانشجویان سازمان که اطلاعات سایت خود را در اختیار سازمان قرار داده اند، قابل رویت می باشد. سایر دانشجویان و اساتیدی که علاقه مند هستند اطلاعات خود و کسب و کارشان مورد بازدید سایر دوستان و بازدیدکنندگان محترم قرار گیرد می توانند آدرس سایت و مشخصات فردی خود را به ایمیل سازمان به نشانی imiyazd@gmail.com ارسال نمایند. در اینجا بر خود لازم می دانیم از گروه دیبا رایانه که کلیه سایتها را بصورت رایگان برای دوستان طراحی نموده اند تشکر و قدردانی نماییم.

لیست دانشجویان سازمان:

سید حسین  طباطبایی اردکانی www.shtabatabaie.ir
پریوش  باستانی www.parivashbastani.ir
محمد حسین  مجاهد نیا www.mhmojahednia.ir
محمدرضا صادقی  www.mrsadeghi.ir
رضا  حسینیان www.rhoseinian.ir
علیرضا  دیباوند www.alirezadibavand.ir
محمد رضا رحمانی  www.mrrahmani.ir
سعید   بهروز www.saiedbehrooz.ir
محمود  یزد چی www.myazdchi.ir
علیرضا  دهقان پور www.dehghanpourar.ir
محمد  جواد شریفی اشکذری www.sharifiashkazari.ir
محمد حسن  منتظری www.mohmo.ir
احمد ریحانی www.ahmadreihani.ir
آیدا   شعبانی www.ashabani.ir
صدیقه منتظری www.semontazeri.ir
مسعود مسعودیان www.masoudianmasoud.ir
فرهاد فخار www.farhadfakhar.ir
مرتضی عباسیان www.m-abasian.ir
محمد حسن  شاکری www.mhshakeri.ir
سید رضا سیفتی www.seifati.ir
امیر هادی معتمدی www.moatamedi.ir
سید مصطفی  سادات موسوی  www.sadatmousavi.ir
محمدرضا نعمتی www.Mrezanemati.ir
علی  موسوی www.mosaviali.ir
علی  کمالی www.kamaliali.ir
ابوطالب  پارسایی www.abparsaiee.ir
محمدجواد  میرجلیلی www.mjmirjalili.ir
سید محسن عظیمی www.smazimi.ir
احمدرضا بخشایش www.arbakhshayesh.ir
محمود رضا بخشایش www.mrbakhshayesh.ir
زهره سعیدی راد www.z-saeidirad.ir
مرتضی عباسیان www.m-abasian.ir
محمد حسن  شاکری www.mhshakeri.ir
محمود  یاوری  www.mahmoodyavari.ir
محمد  جواد شریفی اشکذری www.sharifiashkezari.ir
رضا  پورجنانی www.pourjenani.ir
سعیده شمس الهدی www.shamsolhoda.com