سازمان مدیریت صنعتی-نمایندگی استان یزد- این افتخار را دارد تا مجری دوره ها و سمینارهای اختصاصی سازمانها و صنایع استان باشد.

برگزاری این دوره های اختصاصی بنا به درخواست کارفرما و در محل مورد نظر کارفرما (آموزش در محل یا خارج از محل) خواهد بود. 

 

برخی مشتریان سازمان مدیریت صنعتی یزد:

 


 

    

نام دوره نام شرکت
دوره روانشناسی صنعتی فولاد آلیاژی ایران
دوره مدیریت استرس فولاد آلیاژی ایران
دوره مدیریت عملکرد فولاد آلیاژی ایران
دوره مدیریت بهره وری مجتمع معدنی ساغند
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی گروه پیشگامان کویر
دوره مدیریت استراتژیک مبتنب بر مدل ارزیابی متوازن گروه پیشگامان کویر
دوره مدیریت عمومی مجتمع معدنی ساغند
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی فولاد آلیاژی ایران
دوره منش مدیریت شرکت رایورز کویر
دوره نگرش و تفکر سیستمی مدیران ارشد و میانی فولاد آلیا‍‍‍ژی
دوره مدیریت پروژه گروه پیشگامان گویر 
دوره مدیریت بهره وری فولاد آلیاژی ایران
دومین دوره مدیریت عملکرد فولاد آلیاژی ایران
دومین دوره مدیریت مالی گروه پیشگامان کویر
دوره نگرش سیستمی دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد
دوره مدیریت تحول سازمان پزشکی خیریه حضرت سید الشهداء(ع)
دوره اصول و فنون مذاکره فولاد ارفع
دوره اکسل مقدماتی و پیشرفته فولاد ارفع
دوره MSP فولاد ارفع
دوره نگهداری و تعمیرات بهره ور شرکت کاغذ کار کسری
دوره 5s  شرکت کاغذ کار کسری
دوره  اکسل پیشرفته و طراحی داشبورد در اکسل الکترو کویر
دوره اصول نگارش و مکاتبات اداری الکترو کویر
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی شرکت فولاد غدیر ایرانیان
دوره کارگاه مهارت های عمومی شرکت توربین های غدیر

      

 علاوه بر آن این سازمان آمادگی دارد در صورت لزوم، کلیه فرآیند آموزشی مورد نیاز شرکت ها، از نیازسنجی آموزشی، طراحی دوره، اجرا تا ارزیابی را به صورت اختصاصی و با شرایط مورد نظر کارفرما اجرا نماید.