اين واحد آموزش با هدف كمك به انتقال دانش بومي مديريت، مجموعه اي از موضوعات و مفاهيم به روز مديريتي را به صورت سمينار و كنفرانس در دستور كارخود قرارداده است. اين برنامه ها طوري طراحي و تدوين شده اند كه شركت كنندگان بتوانند در يك فضاي تعاملي با بهره گيري از روش هاي نوين آموزشي، از تعامل دانش و تجربه يكديگر، موفق به اجرا و پياده سازي مفاهيم مديريتي گردند. 

برخي از سمينارها و همايش هاي برگزارشده:

-سمينار اصول و فنون مذاكره (با حضور جناب آقاي دكتر مسعود حيدري)

-كنفرانس بانكداري الكترونيك

-سمينار خانواده موفق

-سمينار فناوري هاي نوين و صنعتي سازي ساختمان

-كنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در كسب و كار