برنامه های سال 1393 خانه مدیران

  • همایش "توجه به سلامت و تندرستی مدیران" با حضور جناب آقای دکتر ابراهیم صفوی - 27 خرداد ماه 93
دریافت فایل طب ضد پیری
  • همایش "راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی (E-Startup)" با حضور جناب آقای دکتر فرهاد وارث- 13 شهریورماه 93

 

  • جلسه"معارفه و هم اندیشی برای تاسیس شرکت سرمایه گذاری و برنامه های آینده خانه مدیران" با حضور اعضای خانه مدیران- 28 آبانماه 93

 

  • سمینار "روش های نوین تامین مالی از بازار سرمایه" با حضور دکتر امیرتقی خان تجریشی - 9 بهمن ماه 93

 

  • برنامه "بازدید از بند خشک شرکت پیشگامان کویر یزد" با حضور اعضای خانه مدیران - 6 اسفند ماه 93

 

برنامه های سال 1394 خانه مدیران

  • اولین "وبینار مشترک پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه UPM مالزی" - 29 فروردین 94