آدرس : یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، میدان ریاضی، ابتدای بلوار جهاد

تلفن:  38223333-38229922-38227777-035                       شماره فکس: 38237175-035