شماره های تماس: 38229922 - 38227777 - 38223333

شماره فکس: 38237175

پست الکترونیک: imiyazd@gmail.com     

وب سایت : www.imiyazd.ir    -  www.btcyazd.ir

آدرس: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد - سازمان مدیریت صنعتی یزد