معرفی

تغییر در فرایندها و ساختارهای مدیریتی یک بنگاه معمولا به تدریج و با کندی انجام می پذیرد. هر چند در بسیاری از موارد مقاومت هایی در سطوح مختلف یک بنگاه در مقابل این تغییر اتفاق می افتد، اما بنگاه ها برای حفظ حیات و رقابت پذیری خود معمولا به تدریج اقدام به اصلاح و تقویت زیر ساخت های مدیریت خود می نمایند. پی بردن به لزوم این تغییرات و اجرای آنها ممکن است از سوی کارشناسان بنگاه، نظام پیشنهادات داخل بنگاه و یا با استفاده از نظر مشاوران مدیریت صورت پذیرد. در کشور نهادها، موسسات، شرکت ها و به عبارت بهتر عامل های مختلفی در موضوع ارتقا مدیریت بنگاه در حال فعالیت می باشند.«سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه(سام)» مجموعه ای سازمان یافته از عامل های یاد شده است که هدف ارتقا مدیریت بنگاه های صنعتی و معدنی کشور را دنبال می نماید. وزارت صنایع و معادن در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی، در قالب این پروژه قصد دارد از افزایش بهره وری در حوزه مدیریت بنگاه‏های صنعتی و معدنی حمایت نماید. بانک ها، بیمه ها، شرکت های مشاوره مدیریت بخش خصوصی و برخی دیگر از سازمان ها و نهادها، از دیگر عامل های اصلی این سامانه به شمار می آیند.

محدوده کار

از دید بنگاه های صنعتی و معدنی، سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه (سام) در دو محدوده فعالیت می نماید:

1)شناسایی فرصت های بهبود و تدوین برنامه راهبردی بنگاه

2)اجرای پروژه های ارتقاء مدیریت

 

عوامل اجرایی

 مسوولیت اجرای این طرح  به معاونت امور صنایع و اقتصادی واگذار شده است و نظارت بر اجرای این طرح به عهده ستاد تحول صنایع و معادن می باشد. در بدنه اجرایی، شرکت های با سابقه، توانمند، خوش نام و با اولویت بخش خصوصی به عنوان پیمانکاران عمومی اجرا انتخاب شده اند.

روش کار

شرکت های پیمانکار عمومی با اشرافی که بر حوزه های مختلف در یک بنگاه دارند از طریق به کارگیری بدنه مشاوره کشور، با کمک مدیران خود بنگاه، در گام اول به شناسایی گلوگاه های داخل بنگاه و شناسایی فرصت های بهبود در بنگاه و تهیه برنامه بهبود برای شرکت می کنند.

این بررسی توسط یک تیم چند نفره با رویکردهای مختلف انرژی، تکنولوژی، بازاریابی و فروش، مالی و منابع انسانی انجام می شود. برنامه های بهبود هر بنگاه صنعتی و معدنی شامل اقداماتی است که آن بنگاه با اجرای آن ها می تواند شاهد بهبود چشمگیری در وضعیت فعلی خود باشد.

پس از تأیید این برنامه توسط هییت داورانی که زیر مجموعه مدیریت طرح قرار دارد، خود شرکت های پیمانکار عمومی اقدام به اجرای پروژه های بهبود در داخل بنگاه می نمایند. شرکت های پیمانکار عمومی نسبت به نتیجه کاری خود مسیولیت و تعهد دارند. به این معنی که شرکت های پیمانکار عمومی تغییر در شاخص های کلیدی بنگاه مانند قیمت تمام شده، میزان صادرات، میزان ضایعات، رضایت مشتریان و ... را با اجرای این پروژه ها تضمین می نمایند. این یکی از تفاوت های اساسی میان این طرح و طرح های قبلی است.

 

لیست طرح های سام انجام شده:

ردیف نام طرح نام کارفرما تاریخ
1 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی علیرضا سلطانی (زمرد یزد) علیرضا سلطانی  اسفند 92
2 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی حسین سلطانی (غدیرتکس) بافندگی غدیرتکس اسفند 92
3 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی جلال سلطانی (کارآفرین) بافندگی کارآفرین اسفند 92
4 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی جمال سلطانی (مهتکس) بافندگی مهتکس مهر 92
5 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی شرکت کوثر بافت جنوب کویر یزد بافندگی شرکت کوثر بافت جنوب کویر یزد دی 92
6 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی حسین سلطانی (جهان افروز) بافندگی جهان افروز بهمن 92 
7 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی محمد سلطانی (سانتکس) بافندگی محمد سلطانی گردفرامرزی بهمن 92 
8 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود ریسندگی طباطبایی ریسندگی طباطبایی خرداد 93
9 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود شرکت نادر باف یزد شرکت نادر باف یزد دی92
10 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود شرکت سهیل پود یزد شرکت سهیل پود یزد مهر 92
11 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی جمال سلطانی (سناتور) بافندگی سناتور بهمن 92 
12 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی حاج فضل اله سلطانی (بافندگی امید) بافندگی حاج فضل اله سلطانی گردفرامرزی اسفند 92
13 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی محمد اسمعیل اقبالی زارچی (اقبال یزد)  محمد اسمعیل اقبالی زارچی اسفند 92
14 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی علی محمد سلطانی (حریران) بافندگی حریران اردیبهشت 93
15 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود شرکت شیوا نساج یزد شرکت شیوا نساج یزد اردیبهشت 93
16 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی قانعان بافندگی قانعان مرداد 92
17 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی حاج علی اکبر سلطانی (گل نقش) بافندگی گل نقش بهمن 93
18 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی حاج محمود سلطانی (گهرتکس) بافندگی گهرتکس مهر93
19 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی محمود عموغدیری بافندگی محمود عمو غدیری دی 93
20 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی سید حسین حسینی پور بافندگی حسینی پور دی 93
21 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی علیرضا یثربی (ارشیا باف) بافندگی علیرضا یثربی آذر 93
22 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی حاج محمدرضا سلطانی (زرین تکس) بافندگی زرین تکس آذر 93
23 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی تفاحی و غلامی پور (آریا ترمه) بافندگی تفاحی و غلامی پور  بهمن 93
24 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود شرکت بهنور یزد شرکت بهنور یزد اردیبهشت 94
25 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود بافندگی محمدکاظم سلطانی گرد فرامرزی بافندگی پاک باف اسفند 93
26 گزارش عارضه یابی سریع و ارائه راهکارهای بهبود محمدحسین غلامرضایی (ترمه رضایی) بافندگی غلامرضایی اسفند 93