معرفی

مرکز استانداردسازی کسب‌ و کار سازمان مدیریت صنعتی استان یزد، با هدف ایجاد یک مرکز ملی و بین‌المللی معتبر در حوزه استانداردسازی کسب‌وکار  در سال 1397 تاسیس شده است. ((مرکز جامع استانداردسازی کسب و کار)) با اتکا به تجارب بلندمدت و شخصی مدیران، کارشناسان و ممیزان خود در زمینه استاندارد سازی کسب و کار، راه‌اندازی  شده است .

در واقع راه‌اندازی این مرکز در راستای کمک به مدیران سازمانی در راستای افزایش بهر‌ه‌وری، توسعه بازار و مشتریان و توسعه برندینگ می‌باشد.


هدف

هدف از راه‌اندازی مرکز استانداردسازی کسب و کار این است که منافع مالی و اقتصادی، با استفاده از افزایش کیفیت، امنیت و ایمنی در سیستم های مدیریتی، مطابق با دسته‌بندی‌های ذیل برای سازمان‌ها، حاصل شود.

• بهبود سود‌آوری
• بهبود درآمدها                   
• بهبود عملکرد بودجه‌ای
• هزینه‌های کاهش‌یافته     
• بهبود جریان نقدینگی           
• بهبود برگشت سرمایه
• افزایش رقابت‌پذیری  
• بهبود حفظ و وفاداری مشتری

• بهبود اثربخشی تصمیم‌گیری
• استفاده بهینه از منابع در دسترس                  
• افزایش پاسخگویی کارکنان
• بهبود سرمایه‌های معنوی                             
• فرایندهای بهینه، کارا و اثربخش
• بهبود عملکرد زنجیره تامین                   
• افزایش عملکرد، اعتبار و پایداری سازمانی