توسعه برند و اعتبار ملی و بین‌المللی از طریق ممیزی و انطباق مناسب با استانداردها


هموار یک ممیزی خوب می‌تواند درراستای شناسایی باگ‌های عملیاتی کسب و کار بسیار موثر باشد. اما آنچه می‌تواند برای یک بنگاه اقتصادی اثر بخش باشد، تجزیه و تحلیل مناسب و بومی‌سازی شده نتایج ممیزی برای آن بنگاه باشد تا خروجی این تجزیه و تحلیل بتواند نقشه راه مناسبی برای ادامه حیات اثربخش کسب و کارهای بنگاه باشد.
در حال حاضر این مرکز از طریق همکاری رسمی با هلدینگ IEDP  و استفاده از توان ممیزی کارا و اثربخش این هلدینگ و در اختیار داشتن ممیزین رسمی قادر به صدور گواهینامه های معتبر بین المللی برای انواع سیستم های مدیریتی و تحت اعتبار مراکز تصدیق (BCI) کانادا و (AQC) آمریکا و IEDP (ایران) می باشد.


 مشاوره صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی
در راستای کمک به سازمان‌ها جهت حضور کارا و اثربخش در بازرهای بین‌المللی، بر آن هستیم تا مطابق با تجارب موجود به مدیران سازمان‌ها کلیه راه‌کارهای لازم اعم از استانداردها، رفع موانع و شناخت بازارهای بین‌المللی را ارائه نمائیم.


افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده از طریق استانداردسازی کسب و کار
ایجاد ارزش افزوده برای کلیه فرایندها و محصولات یک صنعت تولیدی با استفاده از ابزاری به نام استانداردسازی کسب و کار  و از طریق مشاوره و ممیزی مطلوب استانداردها
در این راستا این مرکز از نرم افزار بومی برای یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و عملیاتی سازی انواع سیستم‌های مدیریتی استفاده می‌نماید.

 اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی
اطلاع‌رسانی به صنایع در ارتباط با استاندارد‌ها و متدولوژی‌های مرتبط با صنعت خود درراستای افزایش آگاهی و از طریق روش‌هایی مانند آموزش، سمینار و ....
در این راستا این مرکز با بهره‌گیری از اساتید مجرب ملی و بین‌المللی در دپارتمان آموزش خود انواع دوره‌های مرتبط با استانداردسازی را برای مشتریان خود ارائه کرده و قادر به صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی معتبر می‌باشد.


توسعه بازار و افزایش مشتریان و رضایت آنها از طریق طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی مناسب، کافی و اثربخش استانداردها و متدولوژی‌های مرتبط با کسب و کار
یکی از مشکلات اساسی در صنعت، این است که استانداردهای مورد نیازبرای کسب و کار اغلب بدون ارزیابی اولیه (و یا Gap analysis) و بدون در نظر گرفتن پارامترهای بومی‌سازی در یک بنگاه اقتصادی طراحی شده و حتی پس از طراحی (Plan) یک استاندارد (توسط مشاوران و ...) گامهای مربوط به پیاده‌سازی (Implementing)و عملیاتی‌سازی (Operating) اغلب تناسب، کفایت و اثربخشی لازم را ندارند.
لذا از اهداف اصلی این مرکز، پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی کارا واثربخش استانداردها در یک بنگاه اقتصادی بوده به طوریکه بتواند منجر به افزایش بهره‌وری مناسب شود.


تحقیق و توسعه استانداردها
انجام فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه استانداردهای کسب و کار و مرتبط با استانداردهای خاص هر صنعت و در راستای افزایش بهره‌وری کسب و کار، در این بخش انجام خواهند شد.