محمدرضا جعفری

عنوان دوره فارغ التحصیلی : دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA-نوبت یازدهم
سمت: 
نام شرکت/ سازمان : 
تعداد مشاهده : 2493
تاریخ ثبت : مدیر سایت

کامیار دهقانی

دلارام کی منش

امیرحسین دانشیان

سعیده شمس الهدی

سعید رحیمی

علیرضا شایق

سیدمحمد حسین قوامی

محمدرضا علیزاده

علی فیاض

سیدمحمد حسینی

  دیدگاه کاربران